Vanuit de basisopleiding, naschoolse opleiding en doctoraatsopleiding is een ruime kennis verkregen welke vorm krijgt onder verschillende specialisaties die aangeboden worden in de praktijk.

Sportkinesitherapie

Sportkinesitherapie omvat een combinatie van manuele therapie, medische trainingstherapie en sportspecifieke training. Zeker in de laatste fase van revalidatie zal er extra aandacht besteed worden aan de terugkeer naar het sportveld, met respect voor de aanwezige interne en externe invloedsfactoren. Hierbij moet ook gewerkt worden aan preventie van chronische klachten, herval of nieuwe letsels.

De inzichten vanuit de sportkinesitherapie zijn van belang bij ieder orthopedisch letsel en postoperatieve revalidatie. Hier ligt de taak van de kinesitherapie hoofdzakelijk in het ondersteunen van het natuurlijk herstelproces, het trainen van de verloren spierkracht en coördinatie alsook de preventie van chronische klachten.