Vanuit de basisopleiding, naschoolse opleiding en doctoraatsopleiding is een ruime kennis verkregen welke vorm krijgt onder verschillende specialisaties die aangeboden worden in de praktijk.

Dry Needling

Dry Needling is een wetenschappelijk onderbouwde methode, die zich situeert in de myofasciale therapie. Myofasciale therapie kan toegepast worden bij de behandeling van pijn die veroorzaakt wordt door een verkeerd functioneren van één of meerdere spieren. In deze spieren ontwikkelen zich pijnpunten, ook wel ‘Triggerpunten’ genoemd. Deze punten kunnen bij ons behandeld worden met diepe massage, Dry Needling (prik met een steriel naaldje in de spier), warmte en stretching.