Vanuit de basisopleiding, naschoolse opleiding en doctoraatsopleiding is een ruime kennis verkregen welke vorm krijgt onder verschillende specialisaties die aangeboden worden in de praktijk.

Oedeemtherapie

Oedeem is een abnormale opstapeling van vocht in de weefsels, welke kan leiden tot zwelling. Oedeem kan zich op verschillende plaatsen opstapelen in het lichaam. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen lymfoedeem, veneus oedeem en lipoedeem.
Binnen deze praktijk wordt oedeem multidisciplinair behandeld. Naast manuele lymfedrainage zal er steeds gewerkt worden met compressietherapie (meerlagig windelen en therapeutische compressiekousen). Daarnaast proberen we u voldoende in te lichten rond huid- en wondzorg en gerichte oefentherapie.

Manuele Lymfedrainage (methode Vodder)
Is een zachte massagevorm en is op het gehele lichaam toepasbaar. Ze heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnaties op te heffen, de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren. De waterhuishouding wordt direct beïnvloed door de stimulatie van het lymfsysteem en indirect door het dempen van het verhoogd stressniveau in het lichaam. De manuele lymfdrainage volgens de methode VODDER is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen. Naast zichtbare zwellingen (oedemen) kan deze therapie ook baat hebben bij verstuikingen, bloeduitstortingen, klachten aan het zenuwstelsel, klachten als gevolg van stress, huidproblemen en bloedcirculatiestoornissen.