Vanuit de basisopleiding, naschoolse opleiding en doctoraatsopleiding is een ruime kennis verkregen welke vorm krijgt onder verschillende specialisaties die aangeboden worden in de praktijk.

RECONDITIONERING

Reconditionering kan vrij vertaald worden naar ‘u terug goed voelen in uw lichaam’, ook al is uw lichaam veranderd. Het aannemen van een gezonde levensstijl kan u daarbij helpen. Voldoende beweging, net als een gezond eetpatroon vormen een belangrijke uitgangsbasis. Voldoende bewegen kan op verschillende manieren en is makkelijk inpasbaar in het dagdagelijkse leven.

Reconditionering vormt ook een belangrijk onderdeel binnen uw revalidatieproces. Indien u eerder neigt naar een laag actief bestaan, zal u snel het weldoend effect van extra beweging aanvoelen. Om te kunnen profiteren van de gezondheidsvoordelen van beweging op langere termijn zal u uw nieuwe bewegingspatroon moeten aanhouden. Maar helaas kennen goede voornemens vaak een kort bestaan. Een bewegingsplan, welke voorziet in een geleidelijke opbouw en rekening houdt met uw persoonlijke voorkeur en visie (ervaren voor -en nadelen) op beweging vergroten de kans op slagen.

Ook als u lijdt aan een chronische aandoening of bent u herstellende van kanker, kan bewegen u helpen zo functioneel mogelijk te blijven. Praat erover met uw arts of kinesitherapeut.

Onderstaande links kunnen u hier reeds bij helpen:
Sportzorg
Doctoraat Caroline Charlier Step By Step.